Justificare la distanta contracte de economisire-creditare

Ṭinând cont de contextul actual ṣi pentru că dorim să ne protejăm clienṭii, vă informăm că începând din data de 25.03.2020, oferim clienṭilor care au contracte de economisire-creditare, posibilitatea de a transmite scanat documentele justificative pentru a beneficia de Prima de stat.

Această opṭiune este valabilă pentru clienṭii ale căror contracte se află în perioada de justificare ṣi este valabilă pe toata perioada stării de alertă + încă 30 de zile după încheierea acesteia.

Setul complet de documente se va trimite direct către BCR BpL prin intermediul adresei de e-mail BPL.DocCoresp@bcr.ro.

Ce trebuie sa faceṭi?

1.     Completaṭi si semnaṭi „Formularul  justificare utilizare sume pentru activitaṭi locative”, pe care il găsiṭi inserat mai jos

2.     Scanaṭi „Formularul  justificare utilizare sume pentru activitaṭi locative”, împreună cu toate documentele justificative si trimiteṭi-le pe adresa de email: BPL.DocCoresp@bcr.ro.

3.     Trimiteti documentele de pe adresa de email declarata si inregistrata in evidentele bancii.