Justificare la distanta contracte de economisire-creditare

BCR Banca pentru Locuinte ofera clienṭilor care au contracte de economisire-creditare posibilitatea de a transmite scanat documentele justificative pentru a beneficia de Prima de stat.

Setul complet de documente se va trimite direct către BCR BpL prin intermediul adresei de e-mail BPL.DocCoresp@bcr.ro.

Termen de analiza:

Termenul de analiza a unui dosar de justificare este de maxim 120 de zile de la receptionarea documentelor.

In cazul in care in urma analizei se constata neconformitati in documentele depuse ori daca documentele prezentate sunt insuficiente, termenul de analiza se va prelungi corespunzator fara a depasi termenul maxim de justificare.

Avand in vedere termenul de analiza mentionat, solicitam respectuos transmiterea documentelor justificative, cu minim sase luni inainte de expirarea termenului de justificare (doi ani de la rezilierea/repartizarea contractului), astfel incat, daca in procesul de analiza se constata necesitatea prezentarii de documente justificative suplimentare acestea sa poata fi prezentate si analizate in termenul maxim de justificare (doi ani de la rezilierea/repartizarea contractului). Va rugam sa aveti in vedere ca BCR Banca pentru Locuinte, in acord cu legislatia in vigoare, nu poate accepta documente dupa expirarea termenului maxim de justificare.

Setul de documente se compune din:

  • Formularul de justificare utilizare sume pentru activitaṭi locative
  • Actul de detinere imobil (ex. Contract de vanzare-cumparare, Extras de carte funciara, Act de partaj voluntar/cu sulta, Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, Contract de comodat, etc) indiferent de tipul de lucrari efectuate in domeniul locativ
  • Documentele justificative: facturi însoţite obligatoriu de dovezi de plata (bonuri fiscale, extrase de cont, chitante, ordine de plata, etc), bonuri fiscale, contract de vanzare-cumpărare, orice alte documente care fac dovada achizitiei in domeniul locativ

Ce trebuie sa faceṭi?

1.    Consultati “Recomandarile privind completarea formularului de justificare si transmiterea documentelor justificative”, inserate mai jos

2.    Completaṭi si semnaṭi „Formularul justificare utilizare sume pentru activitaṭi locative”, pe care il găsiṭi inserat mai jos

3.    Scanaṭi „Formularul justificare utilizare sume pentru activitaṭi locative”, împreună cu toate documentele justificative si trimiteṭi-le pe adresa de email: BPL.DocCoresp@bcr.ro. Precizam ca dimensiunea mesajului transmis (inclusiv documentele atasate) NU trebuie sa depaseasca limita de 10 MB.

4.    Trimiteti documentele de pe adresa de email declarata si inregistrata in evidentele bancii*.

*In situatia in care nu detineti o adresa de email inregistrata, va puteti actualiza datele cu adresa de email, apeland Contact Center la nr telefon *2227 sau 0214074200.

IMPORTANT:

  • Dreptul la prima de stat se pierde in cazul depasirii termenului legal maxim de justificare! Astfel, va rugam sa aveti in vedere prezentarea tuturor documentelor justificative care sa acopere suma totala de justificat, inainte de implinirea acestui termen maxim legal de justificare (de 2 ani de la data eliberarii sumelor cuvenite din contractul de economisire-creditare), astfel incat in cazul in care exista erori, inadvertente sa fie remediate inainte de expirarea termenului de justificare.
    Banca nu are dreptul sa accepte documente prezentate dupa expirarea termenului de justificare!
  • BCR Banca pentru Locuinte a solicitat Ministerului in fiecare an primele de stat cuvenite pentru depunerile clientilor nostri, conform Conditiilor Generale ale Contractelor de economisire-creditare. Primele de stat aferente anilor 2015-2021 NU au fost virate inca de catre Minister (a se vedea si informarea oficiala de pe pagina Ministerului: https://mdlpa.ro/pages/asigurareaprimelordestatpentrueconomisireasicreditareainsistemcolectiv).
  • Sumele reprezentand prime de stat nevirate de Minister se vor vira clientilor cu contracte de economisire-creditare justificate integral conform reglementarilor interne de indata dupa efectuarea platii acestora de catre Minister in contul BCR Banca pentru Locuinte.
  • Plata sumelor cuvenite din BCR BpL se poate efectua doar in cont curent in lei, deschis la o banca in Romania.