Justificare la distanta contracte de economisire-creditare

Ṭinând cont de contextul actual ṣi pentru că dorim să ne protejăm clienṭii, vă informăm că începând din data de 25.03.2020, oferim clienṭilor care au contracte de economisire-creditare, posibilitatea de a transmite scanat documentele justificative pentru a beneficia de Prima de stat.

Această opṭiune este valabilă pentru clienṭii ale căror contracte se află în perioada de justificare ṣi este valabilă pe toata perioada stării de alertă + încă 30 de zile după încheierea acesteia.

Setul complet de documente se va trimite direct către BCR BpL prin intermediul adresei de e-mail BPL.DocCoresp@bcr.ro.

Ce trebuie sa faceṭi?

1.     Completaṭi si semnaṭi „Formularul  justificare utilizare sume pentru activitaṭi locative”, pe care il găsiṭi inserat mai jos

2.     Scanaṭi „Formularul  justificare utilizare sume pentru activitaṭi locative”, împreună cu toate documentele justificative si trimiteṭi-le pe adresa de email: BPL.DocCoresp@bcr.ro.

3.     Trimiteti documentele de pe adresa de email declarata si inregistrata in evidentele bancii.

Termen de analiza:

Termenul de analiza a unui dosar de justificare este de maxim 90 de zile de la receptionarea documentelor. In cazul in care in urma analizei se constata neconformitati in documentele depuse ori daca documentele prezentate sunt insuficiente, termenul de analiza se va prelungi corespunzator.

IMPORTANT:

  • Dreptul la prima de stat se pierde in cazul depasirii termenului legal maxim de justificare! Astfel, va rugam sa aveti in vedere prezentarea tuturor documentelor justificative care sa acopere suma totala de justificat pana la data expirarii acestui termen maxim legal de justificare (de 2 ani de la data eliberarii sumelor cuvenite din contractul de economisire-creditare).
    Banca nu are dreptul sa accepte documente prezentate dupa expirarea termenului de justificare!
  • BCR Banca pentru Locuinte a solicitat Ministerului in fiecare an primele de stat cuvenite pentru depunerile clientilor nostri, conform Conditiilor Generale ale Contractelor de economisire-creditare. Primele de stat aferente anilor 2015-2020 NU au fost virate inca de catre Minister (a se vedea si informarea oficiala de pe pagina Ministerului: https://mlpda.ro/pages/asigurareaprimelordestatpentrueconomisireasicreditareainsistemcolectiv).
  • Sumele reprezentand prime de stat nevirate de Minister se vor vira clientilor cu contracte de economisire-creditare justificate integral conform reglementarilor interne de indata dupa efectuarea platii acestora de catre Minister in contul BCR Banca pentru Locuinte.