FATCA

De ce FATCA?

Urmare a unui raport întocmit de Congresul Statelor Unite ale Americii s-a constat faptul că mai multe bănci din afara granițelor SUA au “ajutat” entitățile care în mod normal ar fi trebuit să se conformeze legislației fiscale aplicabile în SUA, să se sustragă de la plata taxelor către stat, evaziunea fiscală depășind granița miliardelor de dolari (estimarea făcută vehicula piederi de aproximativ 100 miliarde de dolari anual). Astfel în octombrie 2009 un nou proiect de lege a fost introdus în Senatul SUA în scopul reducerii evaziunii fiscale. Prin urmare la data de 18 martie 2010 FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) a fost promulgată ca lege de președintele Americii.

Ce este FATCA?

FATCA este un acronim pentru “Legea conformității fiscale a conturilor straine” emisă de către autoritățile americane. Acest act normativ impune instituțiilor financiare înregistrate în afara granițelor SUA să identifice informații cu privire la clienții și partenerii de afaceri pentru a stabili dacă îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi raportați către autoritățile fiscale americane(IRS – Internal Revenue Service).

În cazul în care aceste criterii sunt îndeplinite este necesar, în vederea conformării cu prevederile FATCA, ca anumite informații să fie furnizate către IRS, în scopul prevenirii evaziunii fiscale produsă de către contribuabilii americani prin utilizarea unor conturi deschise la instituții financiare din afara SUA sau a instrumentelor de investiții de tip off-shore.

Aplicabilitate FATCA

FATCA se aplică începând cu data de 1 iulie 2014 vizând clienții persoane fizice și juridice(cu cetățenie/rezidență în SUA sau controlați de cetățeni/rezidenți SUA) care au obligații fiscale față de SUA, indiferent dacă acestea se află în interiorul sau în afara granițelor SUA.

În scopul diminuării riscului de neconformare, FATCA prevede și posibile sancțiuni împotriva instituțiilor financiare neparticipante (“Non-participating Financial Institutions”). Aceste sancțiuni se pot materializa sub forma unor rețineri la sursă de 30% (fiind impactate toate încasările băncii și ale clienților săi având ca sursă tranzacții ordonate din SUA – ex:dividende și dobânzi plătite de corporațiile americane).

Un aspect important ce trebuie avut în vedere constă în faptul că România a semnat acordul interguvernamental (IGA1) cu reciprocitate, ce va genera automat conformarea la FATCA a instituțiilor de credit înregistrate în România. Prin urmare, BCR BpL se conformează cerințelor FATCA, abordarea nefiind mai strictă decât cea a celorlalte bănci din România care au ales să se conformeze.

Termeni specifici

Persoana SUA – este este acea persoană (fizică sau juridică) care îndeplinește una din următoarele condiții:

 • este un cetățean SUA chiar dacă are rezidență în afara Statelor Unite sau deține și o altă cetățenie;
 • este deținător de pașaport SUA;
 • este o persoană nascută în SUA cu excepția cazurilor în care a renunțat la cetățenie;
 • este rezident permanent al Statelor Unite (ex: deținător de Carte Verde);
 • este o entitate SUA (înființată/înregistrată/rezidentă în SUA);
 • este o entitate Non-Sua “pasivă” cu beneficiar relevant FATCA.

Criteriile indicate mai sus nu sunt complete de aceea, pentru mai multe detalii, recomandam consultarea web site-ul www.irs.gov

Indicii SUA (“US Indicia”) - indiciile SUA sunt indicatori care arată că o persoană fizică sau o persoană juridică poate fi considerată drept o persoană relevantă FATCA

 • Cetățenie SUA sau resedință permanentă SUA (ex: deținător al unei Cărți Verzi);
 • Locul de naștere este SUA; 
 • Adresă SUA (domiciliu, rezidență, corespondență, sediu);
 • Unica adresă este o adresă asistată sau post-restanța; 
 • Un număr de telefon SUA; 
 • O împuterncire sau drept de semnatură acordat unei persoane cu adresă SUA.

Numarul TIN/SSN

TIN(Tax identification Number) este numărul de identificare fiscală alocat unei persoane fiind utilizat de către IRS în cadrul procesului de administrare a legilor fiscale. Atunci când acest număr este emis de către Administrația de Securitate Socială(SSA – “Social Security  Administration”) se numește Număr de Securitate Socială (SSN – “Social Security Number”). 

NFFE – “Non-Financial Foreign Entity” - entitate juridică din afara SUA care nu este o instituție financiară. Există două categorii NFFE:

 • Active NFFE: sunt entități implicate în tranzacții active sau afaceri (producție, industrie, servicii nefinanciare, etc.) unde mai puțin de 50% din venitul brut din anul calendaristic precedent este pasiv. 

Ex: Un furnizor de servicii IT care nu are alt venit în afară celui din această activitate.

 • Passive NFFE, au un venit pasiv mai mare de 50% din venitul brut (cum ar fi dividende, dobânzi, chirii, redevențe, anuități).

Ex: Un furnizor de servicii IT care realizează venituri mai mari din investiții financiare decât din activitatea principală de afaceri declarată(creare și livrare de softuri, administrare rețea, etc.).

Passive NFFE US-owned

Entitate Străină Nefinanciara cu un venit pasiv mai mare de 50% controlată/deținută de una sau mai multe Persoane US.

Exempt Beneficial Owner – se refera la entitatile care nu intră sub incidența FATCA

 • Orice Guvern străin, orice subdiviziune politică a unui Guvern Străin sau orice agenție deținută integral sau agenție guvernamentală a unuia sau a mai multora de mai sus; 
 • Orice Organizație Internațională sau orice agenție deținută integral sau agenție guvernamentală a acesteia; 
 • Orice Bancă Centrală Străină în cauză; 
 • Orice Guvern al unui Teritoriu SUA; 
 • Anumite Fonduri de pensie; 
 • Entități deținute integral de unul sau mai mulți Proprietari Beneficiari Scutiți(include orice persoană considerată un Proprietar Beneficiar Scutit în conformitate cu Modelul 1 IGA sau Modelul 2 IGA).

Formularele utilizate

 • Formularul W-9: reprezinta Cererea de Numar de identificare fiscala. Scopul acestuia este de a solicita Numarul de identificare fiscala (TIN) al contribuabilului. Este utilizat exclusiv de catre Persoane SUA( persoane fizice sau juridice).

Instructiuni de completare a formularului W-9 pot fi gasite pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf.

 • Formularul W-8BEN: are ca scop identificarea beneficiarilor reali non-US ai conturilor si tranzactiilor. Este utilizat exclusiv de persoane fizice.

Instructiuni de completare a formularului W-8BEN pot fi gasite pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf.

 

 

Stimati Clienți,

Ca urmare a intrării în vigoare în 01 ianuarie 2016 a Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală (“CPF”), vă comunicăm faptul că BCR BpL, ca şi alte bănci din Romania, are obligația[1] de a transmite către Agenția Națională de Administrare Fiscală (“A.N.A.F.”) informații referitoare la conturile deținute la BCR BpL de către Clienţii care îndeplinesc criteriile de transmitere. Informațiile raportate de BCR BpL către A.N.A.F. vor face obiectul unui transfer de date în afara teritoriului României, care va fi efectuat de A.N.A.F. către Trezoreria S.U.A.

Astfel, vă informăm că, până la data de 31 august 2016, Banca va trimite către A.N.A.F. informații referitoare la conturile deținute la BCR BpL de către Clienţii care îndeplinesc criteriile de transmitere.

Informațiile relevante supuse acestei raportări, conform prevederilor
legale, sunt:

 • numele, adresa, numărul/numerele de identificare fiscală (TIN), data și locul nașterii Titularului de Cont;
 • numărul de cont sau echivalentul său funcțional în absența unui număr de cont;
 • soldul sau valoarea contului.


 

 [1] conform Legii nr. 233/08.10.2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătătirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București la 28 mai 2015 (“Legea nr. 233/2015”) prin care atât România, cât și Statele Unite ale Americii (“S.U.A.”) s-au angajat să facă schimb automat de informații cu privire la -cu titlu general- anumite conturi deținute de rezidenți ai României/rezidenți ai S.U.A., administrate de instituții financiare din România/S.U.A.