FATCA

De ce FATCA?

Urmare a unui raport întocmit de Congresul Statelor Unite ale Americii s-a constat faptul că mai multe bănci din afara granițelor SUA au “ajutat” entitățile care în mod normal ar fi trebuit să se conformeze legislației fiscale aplicabile în SUA, să se sustragă de la plata taxelor către stat, evaziunea fiscală depășind granița miliardelor de dolari(estimarea făcută vehicula piederi de aproximativ 100 miliarde de dolari anual). Astfel în octombrie 2009 un nou proiect de lege a fost introdus în Senatul SUA în scopul reducerii evaziunii fiscale. Prin urmare la data de 18 martie 2010 FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act) a fost promulgată că lege de președintele Americii.

Ce este FATCA?

FATCA este un acronim pentru “Legea conformitatii fiscale a conturilor straine” emisa de catre autoritatile americane. Acest act normativ impune institutiilor financiare inregistrate in afara granitelor SUA sa identifice informatii cu privire la clientii si partenerii de afaceri pentru a stabili daca indeplinesc criteriile necesare pentru a fi raportati catre autoritatile fiscale americane(IRS – Internal Revenue Service). In cazul in care aceste criterii sunt indeplinite este necesar, in vederea conformarii cu prevederile FATCA, ca anumite informatii sa fie furnizate catre IRS, in scopul prevenirii evaziunii fiscale produsa de catre contribuabilii americani prin utilizarea unor conturi deschise la institutii financiare din afara SUA sau a instrumentelor de investitii de tip off-shore.

Aplicabilitate FATCA

FATCA se aplică începând cu data de 1 iulie 2014 vizând clienții persoane fizice și juridice(cu cetățenie/rezidență în SUA sau controlați de cetățeni/rezidenți SUA) care au obligații fiscale față de SUA, indiferent dacă acestea se află în interiorul sau în afara granițelor SUA.

În scopul diminuării riscului de neconformare, FATCA prevede și posibile sancțiuni împotriva instituțiilor financiare neparticipante (“Non-participating Financial Institutions”). Aceste sancțiuni se pot materializa sub forma unor rețineri la sursă de 30% (fiind impactate toate încasările băncii și ale clienților săi având că sursă tranzacții ordonate din SUA – ex:dividende și dobânzi plătite de corporațiile americane).

Un aspect important ce trebuie avut în vedere constă în faptul că România se află în faza finală a negocierilor a acordului interguvernamental(IGA1), ce ar trebui să genereze automat conformarea la FATCA a instituțiilor de credit înregistrate în România. Prin urmare, BCR a decis să să conformeze cu cerințele FATCA, abordarea nefiind mai strictă decât cea a celorlalte bănci din România care au ales să se conformeze.

Termeni specifici

 • Persoana SUA – este acea persoană care îndeplinește una din urmatoarele condiții:
  • este rezident SUA;
  • este cetățean SUA:
   • fost născut în SUA; sau
   • a fost naturalizat ca cetățean SUA; sau
   • unul dintre părinți este cetațean SUA;
  • deține/a deținut o Carte Verde;
  • a fost prezent fizic în SUA timp de 31 de zile în anul curent și 183 de zile într-o perioadă de 3 ani - calculul se face dupa cum urmează:
   • toate zilele în care a fost prezent pe teritoriul SUA pe parcursul anului current; și
   • 1/3 din zilele în care a fost prezent pe teritoriul SUA pe parcursul anului trecut; și
   • 1/6 din zilele în care a fost prezent în SUA în anul anterior celui trecut;

Criteriile indicate mai sus nu sunt complete de aceea, pentru mai multe detalii, recomandam consultarea web site-ul www.irs.gov.  

 • Indicii SUA(“US Indicia”) - indiciile SUA sunt indicatori care arată că o persoană fizică sau persoană juridică poate fi considerată drept o Persoană SUA:
  • Cetățenie SUA, Țara de Înregistrare în SUA(în cazul persoanelor juridice) sau Rezidență SUA (această include deținerea unei Cărți Verzi ce permite șederea în SUA că imigrant); 
  • Locul de naștere este SUA; 
  • Adresa curentă (de domiciliu, de reședință, poștală) este în S.U.A; 
  • Unica adresă este o adresă asistată sau post-restanța; 
  • Un număr de telefon SUA; 
  • O procură sau o autorizare de semnătură acordată unei persoane cu adresă din SUA(de domiciliu, de reședință, poștală), 
  • Ordine de plată recurente de la un cont BCR către un cont din SUA. 
 • Numarul TIN/SSN

               TIN(Tax identification Number) este numărul de identificare fiscală alocat unei persoane fiind utilizat de către IRS în cadrul procesului de administrare a legilor fiscale. Atunci când acest număr este emis de către Administrația de Securitate Socială(SSA – “Social Security  Administration”) se numește Număr de Securitate Socială (SSN – “Social Security Number”). 

 • NFFE – “Non-Financial Foreign Entity” - entitate juridică din afara SUA care nu este o instituție financiară. 

Exista două categorii NFFE:

 • Active NFFE: sunt entități implicate în tranzacții active sau afaceri (producție, industrie, servicii nefinanciare, etc.) unde mai puțin de 50% din venitul brut din anul calendaristic precedent este pasiv. 

Ex: Un furnizor de servicii IT care nu are alt venit în afară celui din această activitate.

 • Passive NFFE, au un venit pasiv mai mare de 50% din venitul brut (cum ar fi dividende, dobânzi, chirii, redevențe, anuități).

Ex: Un furnizor de servicii IT care realizează venituri mai mari din investiții financiare decât din activitatea principală de afaceri declarată(creare și livrare de softuri, administrare rețea, etc.).

 • Passive NFFE US-owned

Entitate Străină Nefinanciara cu un venit pasiv mai mare de 50% controlată/deținută de una sau mai multe Persoane US.

 • Exempt Beneficial Owner – se refera la entitatile care nu intră sub incidența FATCA:
  • Orice Guvern străin, orice subdiviziune politică a unui Guvern Străin sau orice agenție deținută integral sau agenție guvernamentală a unuia sau a mai multora de mai sus; 
  • Orice Organizație Internațională sau orice agenție deținută integral sau agenție guvernamentală a acesteia; 
  • Orice Bancă Centrală Străină în cauză; 
  • Orice Guvern al unui Teritoriu SUA; 
  • Anumite Fonduri de pensie; 
  • Entități deținute integral de unul sau mai mulți Proprietari Beneficiari Scutiți(include orice persoană considerată un Proprietar Beneficiar Scutit în conformitate cu Modelul 1 IGA sau Modelul 2 IGA).

Formularele utilizate

 • Formularul W-9: reprezinta Cererea de Numar de identificare fiscala. Scopul acestuia este de a solicita Numarul de identificare fiscala (TIN) al contribuabilului. Este utilizat exclusiv de catre Persoane SUA( persoane fizice sau juridice).

Instructiuni de completare a formularului W-9 pot fi gasite pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf.

 • Formularul W-8BEN: are ca scop identificarea beneficiarilor reali non-US ai conturilor si tranzactiilor. Este utilizat exclusiv de persoane fizice.

Instructiuni de completare a formularului W-8BEN pot fi gasite pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf.

 • Formularul W-BEN E: are scopul de a identifica persoanele juridice sau Institutiile Financiare Straine (FFI) din afara SUA care sunt beneficiarii reali, ai conturilor sau tranzactiilor. Este utilizat exclusiv de persoane juridice sau Institutii Financiare Straine.

Instructiuni de completare a formularului W-8BEN E pot fi gasite pe pagina web a IRS: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf.