Reziliere la distanta contracte de economisire-creditare

Ṭinând cont de contextul actual ṣi pentru că dorim să ne protejăm clienṭii, vă informăm că începând din data de 27.03.2020, oferim clienṭilor care au contracte de economisire-creditare, posibilitatea de a transmite scanat documentele aferente procesului de reziliere.

Acest mod de lucru va fi valabil pe toata perioada starii de alerta si pentru inca 30 de zile dupa incheierea acesteia.

Setul complet de documente se va trimite scanat direct către BCR BpL prin intermediul adresei de e-mail BPL.DocCoresp@bcr.ro.

In cazul in care BCR BpL primeste din partea clientilor cereri de reziliere care nu indeplinesc conditiile de mai jos, BCR BpL va analiza aceste cereri si va informa clientii referitor la solutia identificata printr-un email catre adresa de la care au primit cererea de reziliere.

Termen de analiza:

Rezilierea contractelor de economisire se va efectua in termen de 10 de zile de la receptionarea solicitarii/documentelor intocmite corect si complet.

In cazul in care in urma analizei se constata neconformitati in completarea cererii sau documente insuficiente, termenul de analiza se va prelungi corespunzator.

Cine poate solicita rezilierea/repartizarea la distanta a contractelor de economisire-creditare:

 • Clientii care solicita ca plata sumelor in urma rezilierii/repartizarii sa fie efectuata in contul sau personal (in scopul acestei verificari clientii vor atasa la cererea de reziliere un extras de cont/document din care sa reiasa calitatea de titular de cont si IBAN-ul contului in care se doreste viramentul)
 • Clientii minori  care au contracte de economisire-creditare si solicita rezilierea. In functie de IBAN-ul comunicat pentru plata sumelor din BCR BpL cererea de reziliere sa fie semnata astfel:
  • de catre clientul minor cu varsta intre 14-18 ani si de catre unul dintre reprezentantii legali/tutore in situatia in care contul IBAN in care se solicita plata apartine minorului;
  • de catre clientul minor cu varsta intre 14-18 ani si de catre ambii reprezentanti legali/tutore in situatia in care contul IBAN in care se solicita plata apatine unuia dintre reprezentantii legali/tutore. In acest caz se va completa si semna Declaratia pe propria raspundere de ambii reprezentanti legali/tutore.
  • minorul cu varsta < 14 nu semneaza cererea de reziliere, cererea se va semna doar de catre reprezentantii legali/tutore conform indicatiilor de mai sus.
 • Clientii cu date actualizate in evidentele bancii (ultima actualizare a datelor s-a realizat in ultimii 3 ani);
 • Clientii cu telefon declarat la banca*

*Clientii care solicita transferul sumelor din BCR BpL in cont curent deschis la alta banca decat BCR trebuie sa confirme solicitarea de reziliere/repartizare prin raspuns la sms-ul trimis de BCR BpL dupa receptionarea acestei solicitari

 • Copia actului de identitate anexata la cererea de reziliere sa fie ultimul document actualizat in evidentele bancii.

Atentie! Contractele nu se pot rezilia in cazul in care sunt inregistrate comisioane restante.

Comisioanele de administrare se incaseaza exclusiv din depunerile dumneavoastra pentru care NU au fost solicitate prime de stat, precum si din dobanda acordata de banca. Sumele reprezentand prime de stat si dobanzi aferente acestora, precum si depunerile dumneavoastra pentru care au fost solicitate prime de stat nu pot fi utilizate de banca pentru perceperea comisioanelor aferente contractelor.

Conform conditiilor contractuale, valoarea comisionului anual de administrare este de:
• 20 lei/an pentru contractele incheiate pana in 02.05.2010
• 28 lei/an pentru contractele incheiate incepand cu 03.05.2010.

Cum se completeaza:

 • Se completeaza citet si corect, fara stersaturi;
 • In subiectul email-ului se va completa numarul contractului de economisire-creditare/Nume client (ex. AA125Y123/Popescu Ion);
 • Se folosesc doar formularele tipizate ale BCR BpL, aflate in sectiunea Reziliere la distanta contracte de economisire-creditare;
 • In cazul cererii de reziliere rubricile 6 si 7, respectiv Semnatura stampila partener de vanzare din rubrica 8 NU se completeaza;
 • In cazul Ofertei de repartizare rubricile Nume,prenume partener client retail, semnatura, stampila partener client retail nu se completeaza.

Important! Adresa de email de pe care se trimit documentele trebuie sa corespunda cu cea declarată de clienti/reprezentantii legali si inregistrata in evidentele bancii.

Cui se trimite

 • Documentele scanate se trimit direct pe adresa BPL.DocCoresp@bcr.ro;
 • In termen de 3 luni de la finalizarea starii de alerta, clientii vor trimite cererea de reziliere/Oferta de repartizare in original catre BCR BpL Sediul Central Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, etaj 4, sector 6, Bucuresti, 060013

Documente obligatoriu de atasat cererii de reziliere/ofertei de repartizare a contractului de economisire-creditare:

 • pentru clientii cu varsta >=18 ani la data cererii de reziliere: Carte de identitate.
 • pentru clientii minori la data cererii de reziliere:
  • act de identitate minor (certificat de nastere pentru clienti cu varsta < 14 ani / carte de identitate pentru clienti cu varsta > 14 ani);
  • Carte de identitate reprezentant legal sau documente care atesta calitatea de tutore.

Nota! Atat cererea de reziliere/oferta de repartizare, cat si documentele atasate se vor trimite in versiune scanata

Informatii utile:

 • Rezilierea inainte de 5 ani: orice client pierde dreptul la primele de la stat;
 • Rezilierea dupa 5 ani, repartizarea indiferent de vechimea contractului: clientii cu varsta intre 18 si 65 ani la data semnarii contractului pot beneficia de prima de la stat doar daca prezinta documente justificative in valoarea totala cel putin egala cu depunerile proprii + dobanda din partea bancii + primele de la stat (incasate si neincasate). Termenul legal de prezentare documente justificative este de 2 ani de la data rezilierii/repartizarii. Informatii utile referitoare la documentele justificative regasiti pe site-u www.bcrlocuinte.ro/sectiunea Reziliere la distanta contracte de economisire-creditare
 •  Declaratie privind Oferta de repartizare este receptionata in plic la adresa de corespondenta comunicata de dvs;
 • NU exista comision de reziliere/repartizare