Prezentare IBAN pentru plata sume din contractul de economisire-creditare

Aceasta sectiune se adreseaza clientilor cu contracte de economisire-creditare denuntate unilateral la initiativa bancii si pentru care clientii NU au prezentat, pana in prezent, coordonatele bancare in vederea punerii la dispozitie a sumelor din contractul de economisire-creditare. 

Acest mod de lucru va fi valabil pe toata perioada starii de alerta si pentru inca 30 de zile dupa incheierea acesteia. 

Setul complet de documente se va trimite scanat direct către BCR BpL prin intermediul adresei de e-mail BPL.DocCoresp@bcr.ro. 

In cazul in care BCR BpL primeste din partea clientilor cereri care nu indeplinesc conditiile de mai jos, BCR BpL va analiza aceste cereri si va informa clientii referitor la solutia identificata printr-un email catre adresa de la care au primit cererea. 

Cine poate solicita punerea la dispozitie a sumelor din contractul de economisire creditare la distanta: 

 • Clientii cu contracte de economisire-creditare denuntate unilateral la initiativa bancii si pentru care clientii NU au prezentat, pana in prezent, coordonatele bancare in vederea punerii la dispozitie a sumelor din contractul de economisire-creditare*  
 • Clientii minori care au contracte de economisire-creditare si solicita punerea la dispozitie a sumelor. In functie de IBAN-ul comunicat pentru plata sumelor din BCR BpL cererea sa fie semnata astfel: 
  • de catre clientul minor cu varsta intre 14-18 ani si de catre unul dintre reprezentantii legali/tutore in situatia in care contul IBAN in care se solicita plata apartine minorului; 
  • de catre clientul minor cu varsta intre 14-18 ani si de catre ambii reprezentanti legali/tutore in situatia in care contul IBAN in care se solicita plata apatine unuia dintre reprezentantii legali/tutore. In acest caz se va completa si semna Declaratia pe propria raspundere de catre ambii reprezentanti legali/tutore. 
  • minorul cu varsta < 14 ani nu semneaza cererea de punere la dispozitie sume, cererea se va semna doar de catre reprezentantii legali/tutore conform indicatiilor de mai sus. 
 • Clientii cu date actualizate in evidentele bancii (ultima actualizare a datelor s-a realizat in ultimii 3 ani); 
 • Clientii cu telefon si adresa de email declarate la banca** 

*Clientii care solicita transferul sumelor din BCR BpL in cont curent deschis la alta banca decat BCR trebuie sa confirme solicitarea prin raspuns la sms-ul trimis de BCR BpL dupa receptionarea acestei solicitari. 

**Adresa de email acceptata de banca este adresa de email declarata in relatia cu banca. 

Cum se completeaza: 

 • Cererea de punere la dispozitie a sumelor din contractul de economisitre-creditare se completeaza citet si corect, fara stersaturi; 
 • In subiectul email-ului se va completa numarul contractului de economisire-creditare/Nume client (ex. AA125Y123/Popescu Ion); 
 • Se folosesc doar formularele tipizate ale BCR BpL, aflate in sectiunea Prezentare IBAN pentru plata sume din contractul de economisire-creditare

Important! Adresa de email de pe care se trimit documentele trebuie sa corespunda cu cea declarată de clienti/reprezentantii legali si inregistrata in evidentele bancii. 

Cui se trimite 

 • Documentele scanate se trimit direct pe adresa BPL.DocCoresp@bcr.ro; 
 • In termen de 3 luni de la finalizarea starii de urgenta, clientii vor trimite cererea de punere la dispozitie a sumelor aferente contractului de economisire creditare in original catre BCR BpL Sediul Central Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, etaj 4, sector 6, Bucuresti, 060013. 

Documente obligatoriu de atasat cererii de punere la dispozitie a sumelor din contractul de economisire-creditare: 

 • pentru clientii cu varsta >=18 ani la data solicitarii: carte de identitate. 
 • pentru clientii minori la data solicitarii: 
  • act de identitate minor (certificat de nastere pentru clienti cu varsta < 14 ani / carte de identitate pentru clienti cu varsta > 14 ani); 
  • carte de identitate reprezentant legal sau documente care atesta calitatea de tutore. 

Copia actului de identitate anexata sa fie ultimul document actualizat in evidentele bancii. 

Nota! Atat cererea, cat si documentele atasate se vor trimite in versiune scanata. 

Informatii utile: 

 • Denuntarea unilaterala inainte de 5 ani: orice client pierde dreptul la primele de la stat; 
 • Denuntarea unilaterala dupa 5 ani: clientii cu varsta intre 18 si 65 ani la data semnarii contractului pot beneficia de prima de la stat doar daca prezinta documente justificative in valoarea totala cel putin egala cu depunerile proprii + dobanda din partea bancii + primele de la stat (incasate si neincasate). Termenul legal de prezentare documente justificative este de 2 ani de la data punerii la dispozitie a sumelor din contractul de economisire creditare. Informatii utile referitoare la documentele justificative regasiti pe site-ul www.bcrlocuinte.ro/sectiunea Justificare la distanta contracte de economisire-creditare .
 • NU exista comision de punere la dispozitie sume din contul de economisire-creditare. 
 • Plata sumelor cuvenite din BCR BpL se poate efectua doar in cont curent in lei, deschis la o banca in Romania.

Termen de analiza: 

Cererea de punere la dispozitie a sumelor se va analiza in termen maxim de 10 de zile de la receptionarea solicitarii/documentelor. In cazul in care in urma analizei se constata neconformitati in completarea cererii sau documente insuficiente, termenul de analiza se va prelungi corespunzator.